Polskie

SENDIASS Gloucestershire zapewnia informacje, porady i wsparcie w sprawach odnoszących się do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami (SEND). Serwis ten jest skierowany do rodziców i opiekunów dzieci i do młodzieży w wieku od 0 do 25 roku życia.

SENDIASS zapewnia darmowe, poufne, bezstronne porady i pomaga rodzicom brać aktywny i świadomy udział w edukacji ich dzieci.

 

SENDIASS Leaflet – Polish

Rozpoczecie Nowej Szkoly – Starting a new school

Finansowanie Wsparcia SEN – Funding For SEN Support

Podroz Pomiedzy Domem a Szkola – Home to school travel

Zadanie Asystenta Nauczyciela – Role of the teaching assistant

Wsparcie w Szkolach Ogolnodostepnych – Support in mainstream schools 

 

Bezpłatna infolinia: 0800 158 3603

Bezpośredni numer: 01452 389344/5

sendiass@carersgloucestershire.org.uk